INTELLIGENTE BYGNINGSSTYRESYSTEMER

Kedington er pionerer på området inden for Intelligent Building Management Systems og Building Management Systems (BMS) i Irland.

Dette nye koncept, som også betegnes Smart Buildings eller Smart Building Management, ændrer måden hvorpå bygninger er designet, inden for alle sektorer. Kedington omfavner det nye koncept på tværs af kommercielle, industrielle og institutionelle bygninger samt boliger. Vi har store færdigheder og erfaring inden for både energistyresystemer og intelligent bygningsstyring.

Uanset om du er en bygherre eller lejer, er der mange gode grunde til at forbedre energieffektiviteten, reducere belægningsomkostningerne og forbedre produktiviteten. At fordelene ved de intelligente bygningsstyringsteknologier, som i dag fås til overkommelige priser, let opvejer udgifterne, er imidlertid ikke almindelig kendt. For eksempel kan man, ved at kende det rigtige tidspunkt for reparation eller udskiftning af udstyr, forlænge en maskines levetid og samtidig reducere facilitetspersonalet samt drifts- og udskiftningsomkostningerne. Smart Building styresystemer opdager, når en fejl er ved at opstå i et sted i apparaturet, og advarer personalet. I ekstreme tilfælde kan fuldskala systemfejl dermed forhindres.

Formålet med intelligente bygningskontrolsystemer eller energiledelsessystemer er at kontrollere, overvåge og optimere en bygnings funktioner, f.eks. belysning; opvarmning; sikkerhed, CCTV og alarmsystemer, adgangskontrol, audiovisuelle og underholdningssystemer, ventilation, filtrering og klimakontrol mv.

Betydningen for facilitetsplanlægningen og facilitetsforvaltningen er potentielt enorm. Enhver facilitetschef, der overvejer en lokaleudvidelse eller en flytning, bør også overveje mulighederne i intelligent bygningsteknologi og -koncepter.

Kedington samarbejder med Redwood Systems ved implementering af avancerede smartbuildingteknologier på områder som:

  • Advanced Lighting Controls
  • Dagslyshøst
  • Varslinger om bevægelse og temperatur
  • Rumudnyttelse
  • Smartphone og VoIP Access
  • Auto-Commissioning

Læs artiklen: Affordable intelligent building controls technology easily justify the cost

En anden fordel ved smart buildings er, at hvor bygningsautomatiseringsudstyr og -kontrol tidligere var proprietærteknologi, er det nu muligt at indsamle data fra forskellige systemer, selvom de er lavet af forskellige producenter. Nutidens trådløse sensorer er også mere overkommelige i pris end de tidligere lukkede enheder.

Kedington er godt rustet til at hjælpe virksomheder til at reducere deres carbon footprint betydeligt, med typiske besparelser på mellem 30 og 70 procent. Vi gør dette ved at indføre innovative, webstedsspecifikke intelligente netværk, der kan identificere, hvor i bygningen der produceres spildenergi.

Dette er en logisk udvikling for den største ikt-netværksbygger i Irland. I mere end 25 år har vi designet, leveret, installeret og understøttet avancerede netværk og trådløs teknologi. Vi har i løbet af den tid installeret mere end 250 millioner meter UTP-kabler og tre millioner meter fiber. Vores kompetencer spænder fra levering af struktureret kabling, strømforsyning, netværksplanlægning og -styring, til klimaanlæg, brandbekæmpelsessystemer og smart belysning. Vi kan levere alt fra energieffektive lysløsninger og HVAC optimering til high performance køleløsninger, trykluft og spildvarme til varmtvandsløsninger.